logov3

KONTAKTI

Korisnik:
Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
42230 Ludbreg
Telefon: +385 42 420 200
Fax: +385 42 420 206
Web stranica: www.ludbreg.hr
Kontakt osoba: Darko Rak, voditelj projekta

 

Upravljačko tijelo:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3717 125
Fax: +385 1 3717 122
Web stranica: www.mzoip.hr

 

Posredničko tijelo razine 2:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 5391 800
Fax: +385 1 5391 810
Web stranica: www.fzoeu.hr